İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanları 1

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine doğal olarak olarak istihdam edilmek suretiyle; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve öteki şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama kanalıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

Sıra No: 1

Pozisyon : Avukat

Pozisyon Adedi :10

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Hukuk lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

Sıra No: 2

Pozisyon : Toplumsal Çalışmacı

Pozisyon Adedi :4

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Toplumsal Hizmet, Toplumsal Hizmetler yada Toplumsal Emekler lisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

Sıra No: 3

Pozisyon : Psikolog

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Psikoloji lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 4

Pozisyon : Fizyoterapist

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonlisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 5

Pozisyon : Hemşire

Pozisyon Adedi : 28

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Hemşirelik yada Hemşirelik ve Sıhhat Hizmetleri, Sıhhat Memurluğu lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 6

Pozisyon : Ebe

Pozisyon Adedi : 3

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Ebelik lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 7

Pozisyon : Çocuk Gelişimcisi

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Çocuk Gelişimi yada Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisansprogramlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 8

Pozisyon : Mühendis

Pozisyon Adedi : 50

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: Minimum 60 puan

• Sıra No: 9

Pozisyon : Mühendis

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: Minimum 60 puan

• Sıra No: 10

Pozisyon : Mühendis

Pozisyon Adedi : 9

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yada Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: Minimum 60 puan

• Sıra No: 11

Pozisyon : Mühendis

Pozisyon Adedi : 3

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği yada Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: Minimum 60 puan

• Sıra No: 12

Pozisyon : Mühendis

Pozisyon Adedi : 20

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği yada Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: Minimum 60 puan

• Sıra No: 13

Pozisyon : Mühendis

Pozisyon Adedi : 6

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Sanayi Mühendisliği, Sanayi Sistemleri Mühendisliği yada Sanayi ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: Minimum 60 puan

• Sıra No: 14

Pozisyon : Mühendis

Pozisyon Adedi : 6

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: Minimum 60 puan

• Sıra No: 15

Pozisyon : Kent Plancısı

Pozisyon Adedi : 20

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Kent ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: Minimum 60 puan

• Sıra No: 16

Pozisyon : Mimar

Pozisyon Adedi : 20

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Mimarlık lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: Minimum 60 puan

• Sıra No: 17

Pozisyon : Peyzaj Mimarı

Pozisyon Adedi : 4

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım lisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: Minimum 60 puan

• Sıra No: 18

Pozisyon : Matematikçi

Pozisyon Adedi : 4

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, MatematikBilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: Minimum 60 puan

• Sıra No: 19

Pozisyon : İstatistikçi

Pozisyon Adedi : 4

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : İstatistik lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: Minimum 60 puan

• Sıra No: 20

Pozisyon : Ekonomist

Pozisyon Adedi : 18

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Iktisat, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: Minimum 60 puan

• Sıra No: 21

Pozisyon : Tercüman

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Çevirmen-Tercümanlık yada Çevirmen Tercümanlık lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: Minimum 90 puan

• Sıra No: 22

Pozisyon : Kazıbilimci

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Zamanı, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi,Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 23

Pozisyon : Sanat Tarihçisi

Pozisyon Adedi : 3

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Sanat Zamanı lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 24

Pozisyon : Programcı

Pozisyon Adedi : 4

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 25

Pozisyon : Uygulaman

Pozisyon Adedi : 15

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 26

Pozisyon : Uygulaman

Pozisyon Adedi : 12

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 27

Pozisyon : Uygulaman

Pozisyon Adedi : 10

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 28

Pozisyon : Uygulaman

Pozisyon Adedi : 13

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Ortaöğretim Kurumlarının Harita-Tapu-Kadastro Alanı ve Dalları yada İnşaat Teknolojisi Alanı – Harita ve Kadastro Dalından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 29

Pozisyon : Uygulaman

Pozisyon Adedi : 12

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 30

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 35

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Bilişim Teknolojileri

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 31

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 12

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Almanca

Yabancı Dil Şartı : YDS – Almanca

YDS Puanı: Minimum 80 puan

• Sıra No: 32

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 1

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Çince

Yabancı Dil Şartı : YDS – Çince

YDS Puanı: Minimum 80 puan

• Sıra No: 33

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 1

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Farsça

Yabancı Dil Şartı : YDS – Farsça

YDS Puanı: Minimum 80 puan

• Sıra No: 34

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 3

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Fransızca

Yabancı Dil Şartı : YDS – Fransızca

YDS Puanı: Minimum 80 puan

• Sıra No: 35

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 25

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : İngilizce

Yabancı Dil Şartı : YDS – İngilizce

YDS Puanı: Minimum 80 puan

• Sıra No: 36

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 1

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : İspanyolca

Yabancı Dil Şartı : YDS – İspanyolca

YDS Puanı: Minimum 80 puan

• Sıra No: 37

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 1

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : İtalyanca

Yabancı Dil Şartı : YDS – İtalyanca

YDS Puanı: Minimum 80 puan

• Sıra No: 38

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 1

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Japonca

Yabancı Dil Şartı : YDS – Japonca

YDS Puanı: Minimum 80 puan

• Sıra No: 39

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 1

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Korece

Yabancı Dil Şartı : YDS – Korece

YDS Puanı: Minimum 80 puan

• Sıra No: 40

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Rusça

Yabancı Dil Şartı : YDS – Rusça

YDS Puanı: Minimum 80 puan

• Sıra No: 41

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 2

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 42

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 10

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Grafik

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 43

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 11

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Muhasebe ve Finansman

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

• Sıra No: 44

Pozisyon : Eğitmen

Pozisyon Adedi : 24

Niteliği / Atamaya Esas Olan Alan : Müzik

Yabancı Dil Şartı : –

YDS Puanı: –

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan pozisyonlar için yapılacak başvurularda uyulması ihtiyaç duyulan genel ve hususi şartlar alttadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç. Adam adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yada askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yada bedensel engeli bulunmamak,

e. İlan edilen pozisyonlar için aranan öteki müracaat şartlarını taşımak

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. Daha ilkin çalmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yada etik nedenlerle çıkarılmış olmamak,

b. Başvuran adaylardan, var ise lisansüstü tahsil bitirenlerin mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak suretiyle fotokopisi (1 tane)

c. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (20/12/1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

ç. Avukat pozisyonuna başvuran adaylarda, “Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak” şartı aranacaktır. Avukatlık ruhsatnamesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak suretiyle fotokopisi (1 tane)

d. Eğitmen pozisyonu için “Atamaya Esas Alan”, Ulusal Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafınca hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na bakılırsa işlem yapılacaktır.

e. Eğitmen (Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak) pozisyonu için Ulusal Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile oluşturulan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartı aranacaktır.

f. İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Ulusal Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine bakılırsa işlem yapılacaktır.

g. Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin 6. fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafınca hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne bakılırsa işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri içinde https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üstünden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

– Nüfus cüzdanı aslı ve Kurumumuzca onaylanmak suretiyle fotokopisi (1 tane)

– Mezuniyet belgesinin (mezuniyet notu yazmıyorsa ek olarak not döküm belgesi) aslı ve Kurumumuzca onaylanmak suretiyle fotokopisi (1 tane)

– (Yabancı dil şartı olan pozisyonlar için) YDS netice belgesinin web çıktısı (1 tane) – YDS yoksa eşdeğer imtihan netice belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak suretiyle fotokopisi (1 tane)

– Biyometrik fotoğraf (bir tanesi müracaat formuna yapıştırılacak) (2 tane)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri içinde, https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üstünden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları müracaat formu ve yukarıda sayılan belgeler ile beraber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresine şahsen müracaat ederek müracaat sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, pozisyona ilişkin mezuniyet notuna bakılırsa yapılacak sıralama sonrasında en yüksek mezuniyet notu olan adaydan adım atmak suretiyle atama yapılacak her boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 2100 şahıs) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı mezuniyet notuna haiz olan öteki adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların sıralaması, 19/12/2019 tarihinde https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden duyuru edilecek olup adaylar imtihan giriş belgelerine bu adres üstünden erişebilecektir.

Adayların, sistemden aldıkları imtihan giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte imtihan yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: Sözleşmeli personel pozisyonları için yapılacak sözlü imtihan 20/12/2019 – 26/12/2019 tarihleri içinde Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

Personel alım işleminin öteki aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanılmış olduğu halde duyuru edilen imtihan tarihinde sınava katılmayan adaylar, imtihan hakkını yitirmiş sayılacaktır.

Imtihan, adayların data ve kabiliyetlerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü imtihan;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Mustafa Kemal Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Zamanı,

c) Yerel idarelerle ilgili temel mevzuat (5393 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun, 5302 sayılı Kanun, 5355 sayılı Kanun, 442 sayılı Kanun)

ç) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Müracaat Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik mevzuları ile

d) Pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı data ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü imtihan; yukarıda belirtilen mevzularda 15’er puan, pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı data ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak suretiyle toplamda 100 tam puan üstünden yapılır.

Sınavda başarıya ulaşmış sayılmak için 100 tam puan üstünden minimum 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya bakılırsa hesaplanacak imtihan puanı olarak; yabancı dil imtihan şartı var ise imtihan puanı ile YDS puanının aritmetik averajı alınmak suretiyle belirlenir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde pozisyona ilişkin mezuniyet notu yüksek olana öncelik tanınır.

Sınavda 60 ve üstünde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Imtihan sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren üç gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’ne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan kurulu tarafınca üç gün içinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak data verilecektir.

Imtihan Kurulu; imtihan sonunda personel alımı için ilana çıkmış olduğu pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulmuş olduğu yada kafi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda duyuru edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına haizdir.

8. ATAMA YAPILACAK POZİSYONA İLİŞKİN GÖREV YERİ

Kurumumuzda ataması yapılacak personelin vazife yeri İstanbul genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına bakılırsa belirlenecektir.

9. DİĞER HUSUSLAR

Imtihanı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek suretiyle istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ek olarak bir duyuru yayımlanacaktır.

Müracaat aşamasında yada sonrasında gerçeğe aykırı yada tamamlanmamış beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

İlan Olunur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir